Home Polityka Polska prywatnym folwarkiem „elity” rządzącej. Układ zamknięty