Stargard| Obchody 71 rocznicy Powstania Warszawskiego

Stargard| Obchody 71 rocznicy Powstania Warszawskiego

ZAPRASZAMY    WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA I  OKOLIC NA UCZCZENIE 71 ROCZNICY POWSTANIA  WARSZAWSKIEGO

Zaprośmy  wszystkich swoich znajomych  – uczcijmy Tych którzy walczyli o naszą wolność . Pielęgnujmy historię swojego kraju. Naród bez historii, jest narodem bez przyszłości.
W imieniu   Stowarzyszenia  Polski Klub Patriotyczny w Stargardzie –  Krzysztof Sosin

 ZAPRASZA   mieszkańców w dniu 1- go sierpnia do kościoła p. w. św. Ducha na Mszę św. o godz.16,00

w intencji tych, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim. Za poległych i żywych oraz za naszą Ojczyznę.

Po Mszy św. spotkanie przy Krzyżu Sybiraków. Przynieśmy kwiaty i znicze.

Z poważaniem

Elżbieta KOCZOROWSKA

 

Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.

Wiki/Foto Internet
Zapisz się na listę
Zostaw adres email. Będziemy informować Cię od czasu do czasu o najnowszych artykułach.
ZERO SPAMU! Szanujemy prywatność
Facebooktwittergoogle_pluspinterest

Related posts

*

*

Top