Home Społeczeństwo Bp Zawitkowski kazanie o „panach piastujących władzę” i „policyjnych krukach” – kazanie Jasna Góra