Home PolitykaEuropa Jak Pekin traktuje słabsze kraje. Zniszczono wieloletnie relacje ze Szwecją.