W ostatnim tygodniu kampanii w wyborach prezydenckich Ryszard Petru zaprosił mnie na spotkanie i złożył mi propozycję startu jako jedynki z okręgu 26.

Odbyliśmy wtedy ciekawą rozmowę o założeniach kampanii do Sejmu, potencjalnej współpracy z Demokracją Bezpośrednią i udziale Bronisława Komorowskiego w projekcie Petru.  W zestawieniu pewnych faktów ujawnionych w trakcie naszej ówczesnej rozmowy z wydarzeniami ostatnich dni, między innymi 2 mln zł kredytu udzielonego partii Petru (w kontrze do tekstu TUTAJ) uważam, że okoliczności funkcjonowania tej partii powinny w chwili obecnej stać się przedmiotem kontroli ABW. Nie twierdzę, że Ryszard Petru i Nowoczesna.pl działają nie legalnie. Działają tak samo legalnie jak rosyjski kapitał chcący przejmować wrogo spółkę Azoty za pośrednictwem najróżniejszych innych podmiotów finansowych z całego świata.

W interesie Polski jest ochrona naszych mechanizmów demokratycznych w stopniu większym niż ochrona bezpieczeństwa gospodarczego, np. energetycznego.

Dlatego w dniu 12.10.2015 złożę w siedzibie ABW w Gdańsku ul. Okopowa 9  o godzinie 12:00 stosowne zawiadomienie oczekując, iż służby podejmą działania zmierzające do ochrony naszego państwa przed obejściem obowiązujących przepisów o finansowaniu partii politycznych, szczególnie w sytuacji gdy mogło dojść do nielegalnego finansowania działalności partii przez osoby prawne, sprzecznego z duchem ustawy tj. działań naruszających – art.24.ust. 1. Majątek partii politycznej powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z dochodów z majątku oraz z określonych ustawami dotacji i subwencji. Pomijając sposób zabezpieczenia kredytu i konieczność zbadania czy nie jest w stanie faktycznym jednostronnym transferem pieniędzy, to nie może być on oderwany od majątku partii. Partia nie prowadzi działalności gospodarczej więc kredyt nie może mieć charakteru inwestycyjnego a jedynie obrotowy, powiązany wprost z aktywami partii. Partia Petru Nowoczesna.pl nie ma nawet należności z subwencji a w mojej ocenie kredyt jej udzielony ma charakter inwestycji i to z elementami hazardu, opcji. Wszelkie zewnętrzne zabezpieczenia kredytu – poręczenia osób fizycznych, osób prawnych np. fundacji Petru, są nielegalne. Ponieważ Partia Petru nie miała szans na zdobycie majątku wartego 2 mln zł, uzyskanie takiego kredytu i wykorzystanie w kampanii jest wątpliwe prawnie i może być niebezpiecznym precedensem, furtką przez którą międzynarodowe korporację będą mogły wpływać wprost na politykę w Polsce.

Sprawa wymaga niezwłocznego działania ABW jeszcze przed wyborami a nie po. Należy pamiętać, że mafiozi z pistoletami są jedynie pokornymi barankami przy gangsterach w białych kołnierzykach.

 

Przed złożeniem zawiadomienia i zeznań w siedzibie ABW będę do państwa dyspozycji na krótkim breafingu poświęconym tej sprawie, przed siedzibą ABW.

Nowoczesna.pl pod lupą służb specjalnych? Zawiadomienie do ABW!

Paweł Tanajno