Home Społeczeństwo Pan Marcin Fijołek i amatorszczyzna. Odlot dziennikarski „Mocarza”