Oświadczenie Pawła Kukiza
„Jakiś pan, który jest wodzem jakiejś partii musi wskazać

(tak wymaga ordynacja wyborcza) 900 kandydatów na parlamentarzystów w całym kraju i W Krakowie, Wrocławiu, Białej Podlaskiej i Krośnie. Żebym nie wiem kim on był, to nie jest w stanie wskazać ludzi, którzy się nadają na posłów, ponieważ jego informacje są zawodne. W ten sposób wybiera ludzi, którzy są wobec niego lojalni, starają mu się przypodobać, to jest ten element negatywnej selekcji. To jest pułapka.” – prof. Jerzy Przystawa o wadach systemu proporcjonalnego.

Moi Drodzy!
Jest jasne, że do rejestracji list można jeszcze dokonywać korekt. To Wy jesteście najlepszymi recenzentami, a  więc jeśli macie jakieś uwagi do zgłoszonych kandydatów – proszę prześlijcie je na maile członków Rady Społecznej – do niedzieli. Mam na myśli również uwagi pozytywne – jeśli dostrzegacie pozytywy kandydata. Ale także jeśli macie uwagi o sytuacjach, które powinniśmy skorygować.
 
 
Ogólnie – uważam, że nasze listy – wypracowane przez zespoły, Radę Społeczną z zaproponowanymi przeze mnie korektami – są listami społecznymi o bardzo wysokim poziomie. Oczywiście przy wszystkich mankamentach systemu wyborczego, w którym musimy się poruszać. Wasze opinie, o które proszę na pewno zostaną wzięte pod uwagę.
Paweł Kukiz

Nie kry­tyk się liczy, nie człowiek, który wska­zuje, jak po­tykają się sil­ni al­bo co in­ni mog­li­by zro­bić le­piej. Chwała na­leży się mężczyźnie na are­nie, które­go twarz jest uma­zana błotem, po­tem i krwią, który dziel­nie wal­czy, który wie, co to jest wiel­ki en­tuzjazm, wiel­kie poświęce­nie, który ściera się w słusznych spra­wach, który w swych naj­lep­szych chwi­lach poz­nał tryumf Wielkiego wyczy­nu, a w naj­gor­szych, gdy przeg­ry­wa, to przy­naj­mniej przeg­ry­wa z od­wagą, nie chcąc, aby je­go miej­sce było wśród chłod­nych i nieśmiałych dusz, które nig­dy nie poz­nały ani sma­ku zwy­cięstwa, ani sma­ku po­rażki.
Jak mawiał Paweł Kukiz ” Musimy się zjednoczyć. Musimy iść razem. Jeśli nadal będziemy podzieleni – zjedzą nas. „
Polub Nas i bądź na bieżąco: FACEBOOK