O co chodzi?

Nas Sesji Rady Powiatu w Wadowicach (4 lutego 2016 roku) doszło do kuriozalnej sytuacji, bo radni PiS nie przyjęli rezolucji popierającej cała władzę w rękach PiS. Publikujemy poniżej pełna treść nie przyjętego „Stanowiska Rady Powiatu w Wadowicach, w obronie polityki nowych demokratycznych władz Polski”.

UCHWAŁA NR …./   /16

RADY POWIATU W WADOWICACH

z dnia ………… 2016 r.

 

w sprawie Stanowiska Rady Powiatu w Wadowicach, w obronie polityki  
nowych demokratycznych władz Polski

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645) i § 14 Statutu Powiatu Wadowickiego przyjętego uchwałą Nr XXIII/150/08 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 22 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2009 r. Nr 87 poz. 612; Nr 244, poz. 1711; Nr 834, poz. 6712; z 2010 r. Nr 154, poz.943; z 2011 r. Nr 570, poz. 6247; z 2012 r. poz. 5164; z 2013 r. poz. 5727) Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:

  • 1. Postanawia się przekazać Stanowisko Rady Powiatu w Wadowicach w sprawie obrony Polityki nowych demokratycznych władz Polski Premierowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Przewodniczącemu Rady Europy, Komisji Europejskiej UE.
  • 2. Treść Stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
  • 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
  • 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Uchwały Nr /2016

Rady Powiatu w Wadowicach

z dnia …………… 2016 r.

Stanowisko Rady Powiatu w Wadowicach, w obronie polityki
nowych demokratycznych władz Polski

Rada Powiatu w Wadowicach stanowczo protestuje przeciwko szkodliwym działaniom ugrupowań opozycyjnych wobec polityki nowych demokratycznych władz Polski wywodzących się ze zwycięskiego Prawa i Sprawiedliwości.

Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Nowoczesna jako opozycja nie wykonują przynależnych im obowiązków konstruktywnej krytyki, lecz kreują fałszywy obraz naszego kraju, w dodatku, co jest godne ubolewania i niepokoi, na forum międzynarodowym.

To haniebne zachowania, mające charakter narodowej zdrady, godzące w dobre imię Polski oraz osłabiające suwerenność naszej Ojczyzny. Nie są wyrazem troski o dobro wspólne, lecz skrajnie egoistycznych, partykularnych interesów politycznych przegranych niedawno rządzącego establishmentu. Nie wprowadzają niczego pozytywnego. Ich celem jest destabilizacja, niszczenie dla samego niszczenia. Uważamy, że 8 lat rządów PO-PSL to smutny przykład pogardy dla woli Narodu polskiego.

Rada Powiatu w Wadowicach w pełni popiera decyzje wyłonionych w drodze wolnych, demokratycznych wyborów, Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, rządu RP Pani Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło, Sejmu i Senatu RP. Nie widzi niczego nagannego we wprowadzanych dotychczas zmianach politycznej, gospodarczej i społecznej rzeczywistości.

Rada Powiatu w Wadowicach z nadzieją wyczekuje dobrych owoców dobrej zmiany.

Politycy PiS w centrali są zbulwersowani zachowaniem Starosty Powiatu Wadowickiego Bartosza Kalińskiego, radnego z listy z PiS. Sam starosta wadowicki nie chciał komentować całej sprawy i przewlekał termin spotkania z naszymi dziennikarzami. Po czym poszedł na zwolnienie lekarskie z powodu choroby, jednak sporadycznie uczestniczy w życiu politycznym powiatu. Czy choroba może usprawiedliwać takie zachowanie?

Starosta Bartosz KalińskiPytani o sprawę posłowie PiS mówią nam wprost: Kaliński musi odejść! Mamy dość kompromitacji władzy na szczeblu lokalnym. Wadowice to miasto szczególne. Nie możemy sobie pozwolić na dalszą kompromitację naszej dobrej zmiany. Polityczny gniew sięga zenitu. – Pan Kaliński chyba zapomniał, że to okręg wyborczy Pani Premier Beaty Szydło i oczy całej Polski są zwrócone na ten powiat w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży – mówi nam parlamenarzysta z  PiS.

To jest szopka nie polityka! Posiadamy nagranie z posiedzienia klubu radnych PiS, które odbyło się po sesji Rady Powiatu w dniu 4 lutego 2016 roku, gdzie inicjatora napisania tej rezolucji, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa Małeckiego (PiS) straszą wywaleniem z PiS za stworzenie tej rezolucji i wygłoszenie oświadczenia na sesji w tej sprawie. Starosta Powiatu Wadowickiego Bartosz Kaliński (PiS) na nagraniu krzyczy, że jak przyjmą tą rezolucję to PSL zerwie z nimi koalicję i PiS straci 1500 stołków, w dodatku straci dostację z Urzędu Marszałkowskiego, które obiecał załatwić im PSL w wysokości 3 mln zł.

Warto zauważyć, że PiS w Radzie Powiatu w Wadowicach ma 13 radnnych, a więc jest możliwe zawarcia innej koalicji. Jak mówią nasi informatorzy z centrali PiS: jest już w tej sprawie decyzja samej Premier Beaty Szydło. Z naszych ustaleń wynika, że ma „polecieć głowa” Starosty Kalińskiego. Wszystko na to wskazuje, bo „chory” starosta Kaliński na kolejnym posiedzeniu klubu radnych PiS żądał wyrzucenia z Klubu Radnych PiS i usunięcia z partii inicjatora tej rezolucji. Jednak w obronie radnego Zbigniewa Małeckiego stanął obecny szef okręgu PiS, nominowany na pełnomocnika PiS w okręgu 12 poseł Polak. – Nie będziemy się pozbywać teraz nikogo z PiS. Potrzeba nam wielu szabel – miał mówić poseł Marek Polak podczas posiedzenia klubu radnych powiatowych PiS w Wadowicach.

Czyli to jest ta zapowiadana dobra zmiana? Dojdzie już niebawem do zerwania koalicji PiS z PSL w radzie powiatu wadowickiego? Kto zostanie nowym starostą wadowickim? Na te pytania poznamy już nie długo odpowiedzi?

Fot. Piotr Kucharski / pressmania