Kim są WoJOWnicy’15 ? Wywodzimy się z różnych środowisk – są wśród nas wykładowcy uniwersyteccy, lekarze, dziennikarze, górnicy, bezrobotni. Słowem – nieważny status majątkowy, wiek, wykształcenie – ważna jest idea. Zespolił nas Paweł Kukiz. Urzekł prostymi słowami, autentycznością, wiarą w naprawę Rzeczypospolitej, w proste – „ja was nigdy nie zdradzę”.
Dziś my – WoJOWnicy – zjednoczyliśmy się w chwili próby. Przed nami walka o budowę lepszej Polski, walka z partiokratycznym betonem odlewanym propagandą i publicznymi dotacjami. To walka skrajnie nierówna. My WoJOWnicy mamy jedynie serca i mocne charaktery, oni mają mocne plecy, wpływy oraz nocne interesy.

By wzmocnić naszą siłę powołaliśmy do życia Ogólnopolskie Stowarzyszenie WoJOWnicy’15. To najbardziej z demokratycznych i oddolnych stowarzyszeń jakie można założyć. Dlaczego? Ponieważ jego władze same określiły się jako „tymczasowe”, bo delegaci na zjazd założycielski nie utworzą „z mianowania” regionalnych struktur, a będą jedynie i aż – przekaźnikami informacji. Ostateczne decyzje o formie, składzie i metodach działania podejmiemy za kilka miesięcy, tak, by możliwie wielu miało dostęp do procesu decyzyjnego. Nasza intencją nie jest tworzenie sztywnych, zhierarchizowanych struktur – podział obowiązków przypisany konkretnym osobom wynika z konieczności zadaniowych. Pełen demokratyzm, autentyczność, jawność – to słowa klucze naszej działalności. Każdy, kto chce być z nami będzie czuł, że uczestniczy w otwartym i ważnym projekcie dla Polski. Nawiązujemy do tradycji samoorganizacji w myśl pozytywistycznych założeń, wchodzimy „w teren”, by na nowo odnaleźć ducha zmian, słuchać, a nie tylko za publiczne pieniądze wypisywać to sobie na banerach i plakatach. Reasumując – WoJOWnicy’15 zaczynają nowy etap walki z systemem. Chcemy jednoczyć i iść razem ze wszystkimi prawymi ludźmi, którym bliska jest dobra zmiana dla Polski, którzy czerpią siłę z prostych, dobrych słów. Słów Pawła.

I choć będą nas atakować ze wszystkich stron – wytrwamy.

Zapraszamy na naszą stronę na portalu społecznościowego Facebook:

Stowarzyszenie Wojownicy’15

autorem artykułu jest : Aleksander Ziemiańczyk – rzecznik prasowy stowarzyszenia Wojownicy’15

Pressmania