Raport  Witolda Pileckiego (relacja z niemieckiego obozu śmierci w Auschwitz) –

wydany staraniem Fundacji Gdzie z Krakowa, Studium Polski Podziemnej w Londynie i wydawnictwa APOSTOLICUM w Ząbkach – opracowany został niezwykle sumiennie, z wielką dbałością o wierność oryginalnemu maszynopisowi.

Pozornie mało emocjonalny, wręcz suchy i szorstki język Raportu pokazuje z wyjątkową precyzją „piekło na ziemi”. Chwilami prawie statystyczny i beznamiętny opis człowieczeństwa poddanego ekstremalnym doznaniom i traumie, ale także próbującego przeciwstawiać się zbrodniczej opresji, stanowi walor na miarę światową. Autentyzm w prezentowaniu faktów i tragizm prawdy, znajdujące odzwierciedlenie w  Raporcie, pozwalają czytelnikowi nawet mało znającemu historię, na lepsze zrozumienie tego tragicznego fragmentu dziejów świata.

Pilecki, przystępując do spisania tego, co widział i czego doznał w KL Auschwitz, nie czynił tego dla pieniędzy, chociaż mu je oferowano, ani dla zaszczytów. Napisał raport, aby udokumentować prawdę, ale także, aby upamiętnić kilkuset swoich współpracowników. Zwłaszcza tych, którzy zaangażowali się w obozową konspirację, mającą na celu przygotowanie więźniów na moment ewentualnego powstańczego zrywu i oswobodzenia, podtrzymywanie nadziei i chęci przeżycia, niesienie pomocy medycznej, organizacyjnej i żywnościowej. Wszystkie te działania podziemnej organizacji Pileckiego niewątpliwie uratowały życie wielu spośród tysięcy więźniów. Z dzisiejszej perspektywy są w dziejach II Wojny Światowej zdarzeniem bez precedensu.

W skład komitetu redakcyjnego, pracującego nad Raportem Witolda, weszli: dr hab. Józef Brynkus, red. Michał Siwiec-Cielebon, prof. Wiesław Jan Wysocki i ks. Grzegorz Radzikowski. Dokument niezwłocznie przetłumaczony na język angielski przez Karolinę Lindę Potocką, Witolda Wybrańskiego i Antoniego Bogdanowicza zgłoszony został na londyńskie Targi Książki (14-16 marca 2017 r.). Autorem okładki wersji ang. jest znany projektant graficzny prof. Lex Drewinski, zaś okładki polskiego wydania – Weronika Wierzchowska.

Raport Witolda Pileckiego

We wtorek 14 marca o 18:00 w POSK w Londynie zaplanowane jest spotkanie z Wydawcami i prezentacja książek w dwóch wersjach językowych. Będą one promowały Polskę i jej Bohatera zarówno wśród rodaków (przy wsparciu Instytutu Polskiego i Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego), jak też obcokrajowców, czemu mają służyć spotkania na targach w Olympii. Wydanie Raportu Witolda poprzedza przedmowa Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, córki Rotmistrza, Zofii Pileckiej-Optułowicz i wiceministra obrony narodowej, prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego. Ambasador Polski w Londynie, Arkady Rzegocki, także docenił wagę przedsięwzięcia i zaprosił wydawców, Prezes Studium Polski Podziemnej, Eugenię Maresch i pełnomocnika Fundacji Gdzie, Małgorzatę Kupiszewską, by osobiście zapoznać się z Raportem.

Publikacja jest owocem projektu Rotmistrz Pilecki – Bohater Niezwyciężony współfinansowanego przez MON, MSZ, NCK, Fundację PZU i Fundację PKO BP. Partnerami wydania są Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej a także Fundacja Tradycji Miast i Wsi.

Komunistom nie udało się skazać polskiego herosa na zapomnienie – powiedziała niedawno pani Tsai Ing-Wen, prezydent Tajwanu – po lekturze Raportu.

Jej słowa są dowodem, że idea wolności, godności, poświęcenia wykracza poza tradycyjne granice, a przywracanie i pielęgnowanie pamięci Bohaterów (takich jak Witold Pilecki) staje się  powoli misją całego świata.