Home PolitykaEuropa Szwecja zamawia kontenery chłodnicze na większą ilość zwłok.