W Wadowicach rozpoczyna się cykl imprez „Bóg i Ojczyzna”, który przypomina szereg historycznych oraz duchowych rocznic polskich. Chcemy w ten sposób integrować i inspirować lokalną społeczność, w tym także osoby niepełnosprawne, wokół najpiękniejszych tradycji Papieskiego Miasta i regionu oraz najważniejszej w dziejach naszej Ojczyzny i świata w XX w. postaci naszego Rodaka – Jana Pawła II – Świętego Naszych Czasów. Pragniemy wskazać i przypomnieć współczesnym, że wartości zawarte w historycznej dewizie „Bóg, Honor, Ojczyzna”, stanowiącej przez wieki punkt odniesienia dla polskiej tradycji kulturowej, nadal są aktualne, zaś pamięć o nich jest konieczna i w życiu Polaków ważna.

Pierwszym z wydarzeń, nawiązującym do mijającej właśnie rocznicy (20 czerwca 1920 r.) Chrztu św. Karola Wojtyły – Św. Jana Pawła II Wielkiego, będzie koncert w dniu 8 lipca 2017 r. w Wadowicach jednego z wybitnych polskich pianistów-improwizatorów i wirtuozów, Tomasza Trzcińskiego, na co dzień mieszkającego i pracującego w Niemczech.

Koncert zatytułowany „Co mu w Duszy Grało” zadedykowany Świętemu Janowi Pawłowi II jest autorskim projektem Tomasza Trzcińskiego, zrealizowanym po raz pierwszy wedle idei pomysłodawcy – Księdza kanonika dra Grzegorza Harasimiaka, dziekana z Pyrzyc, 27 kwietnia 2014 roku, w dniu Kanonizacji Papieża Polaka, w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie pod patronatem Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego ks. abpa Andrzeja Dzięgi.

Przesłaniem Koncertu jest popularyzacja i upowszechnianie kultu Św. Jana Pawła II – Papieża Polaka, poprzez niezwykłą – improwizowaną, (powstającą w trakcie koncertu na żywo) muzykę fortepianową, nawiązującą do polskiej tradycji sakralnej i ludowej (w tym góralskiej) i dialogującą z  najbardziej znanymi cytatami z homilii, które Papież Jan Paweł II wygłaszał podczas swoich pielgrzymek do ojczystej Polski na przestrzeni całego swojego pontyfikatu. Cytaty te to papieskie słowa, które znacząco wpłynęły na przemiany polityczne oraz społeczne w historii i życiu polskiego społeczeństwa, przed i po upadku systemu komunistycznego. Muzyka powstająca w trakcie koncertu jest wielkim kompozytorskim i osobistym obrazem muzycznym maestra Tomasza Trzcińskiego, opowiadającym o życiu Św. Jana Pawła II i jego dokonaniach na tle dziejów polskich, wpisanych w dzieje Kościoła Katolickiego i wiary chrześcijańskiej w Polsce na przestrzeni stuleci. Koncert składa się z wirtuozowskich improwizacje do znanych Papieżowi Polakowi melodii liturgicznych, i pieśni, znanych także Polakom z tradycji i lubianych daleko poza granicami Polski, jak np. słynna „Barka” (Pescador de hombres).

W roku 2017 prapremiera koncertu w Archidiecezji Krakowskiej odbędzie się właśnie 8 lipca w Wadowicach – mieście rodzinnym Papieża-Polaka, we wspaniałym kościele Św. Piotra Apostoła o godz. 19.00. Towarzyszy jej niezwykły plakat, na którym użyto obrazu Papieża Św. Jana Pawła II autorstwa artysty malarza i rzeźbiarza – ks. kan. Marka Cześnina, proboszcza parafii w Wołczkowie (Arch. Szczecińsko-Kamieńska). Plakat ten ma swoistą wymowę, ujętą w dewizie „Przewodnik pośród ciemności”, i nawiązuje do naszej współczesności, w której myśli Św. Jana Pawła II i przesłanie Jego Pontyfikatu mogą stać się drogowskazem dla wiernych w czasach rosnącego ateizmu i brutalnej walki z chrześcijańską wiarą w Boga, drogowskazem – światłem pośród ciemności i trwogi. Postać Świętego wyraża tutaj zatroskanie doświadczonego życiem człowieka o los świata, który tak bardzo kochał, i który starał się przez całe swoje życie głęboko ewangelizować.

Wadowicki koncert odbywa się pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Metropolity Krakowskiego Księdza Arcybiskupa prof. dra hab. Marka Jędraszewskiego oraz Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

Organizatorzy, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Koło Dzieci Niepełnosprawnych w Wadowicach oraz główny wykonawca, Maestro Tomasz Trzciński, zapraszają wszystkich spragnionych wielkich przeżyć muzycznych i duchowych.

Gazeta i Portal GlosGminny.pl objął koncert patronatem medialnym wraz z TVP3 Kraków, Telewizji Republika, Radio Kraków, Gość Niedzielny, Pressmania.pl,  Wiadomości Powiatowe, mamNewsa.pl, PowiatLive.pl, ITV Wadowice.

Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Informacja o artyście : http://tomasz-trzcinski.info