Home PolitykaPolska Umierała w męczarniach z potwornym bólem głowy