Home PolitykaEuropa Unia Europejska zaczęła dziś kneblować usta Internautom.