Home Społeczeństwo Wieś A i wieś B. Różnice w strukturze gmin są znaczące.