Home PolitykaEuropa Żołnierze z Bundeswehry szykowali zamachy na niemieckich polityków.